Projek

Random Project

WordPress, Grafana, InfluxDB, EMQ, Akaunting, InvoicePlane

Antara sistem open source yang aku host di server sendiri. Kebanyakan untuk kegunaan peribadi. Ada juga client yang pernah menggunakan khidmat reka grafik adik aku yang aku host.

cuaca

Instagram Feeds